Komondor kihelyezés Székelyföldre

Time to read
5 minutes
Read so far

Komondor kihelyezés Székelyföldre

Sat, 10/28/2017 - 10:22
Posted in:
0 comments

©Fésűs Károly

Előzmények

Pásztorkutyákat tesztelő szakmailag felkészült csapat komondortenyésztők otthonában vizsgálta komondorok, komondor falkák otthoni viselkedését, területőrző képességét, melyről videó filmek is készültek. A 73 felnőtt komondorból 2 mert szembefordulni az őrzött területére behatoló segéddel szemben és odaharapni, amikor az nem állt el szándékától. Sajnos a többség hátat fordítva azonnal futásnak eredt. A videók nem publikusak, de mindenesetre elgondolkodtatásra késztették a fajtáról felelősséggel gondolkodó tenyésztőket. A pásztorkutyás csapat tényfeltáró munkája véglegesen kettéosztotta a komondoros társadalmat, a fajta alkalmazási értékeinek helyreállítását szorgalmazó tenyésztők elképzeléseit az ETSZ tagsága határozottan elutasította. Nem maradt más megoldás, mint új szervezetet alapítani Magyar Komondor Egyesületet, MKE néven.

A MKE a hazai állomány több száz példányát tesztelte, arányaiban nem talált több olyan regisztrált komondort, amelyek méltónak bizonyultak volna őseink „rettenthetetlen” pásztorkutyájához.

Kihelyezés

Felmerült az igény, hogy a felkutatott jó munkaképességűnek ítélt komondorok szaporulataiból a legjobbakat Székelyföldön megmérettessük. Óriási hiba lenne kihagyni azt a lehetőséget, melyet Székelyföld kínál. A világon talán utolsóként itt áll együtt egy működő pásztorkultúra és egy jelentős (Európában a legnagyobb) nagyragadozó populáció. Különleges lehetőség, hogy az ősi életforma mellett modern technológiák, és tudásanyag áll rendelkezésünkre.

Domokos Magor birtoka
Illyefalva Domokos Magor birtoka 2016.
Domokos Magor birtoka
Illyefalva Domokos Magor birtoka 2016.

Kihelyezésre igyekeztünk csípőízületi diszpláziára szűrt és ösztönpróbákon is helytálló kutyák utódai közül válogatni. Utólagosan kiderült, a gén hibából adódó cobalamin felszívódással terhelt vonalak utódaiba sem futottunk bele.

Első székelyföldi expedíciónkon elismert pásztorkutyás szakemberektől, Csíkszeredán Bartha Lászlótól, Árkoson dr. Blága Zsolt kuvaszos állatorvos barátunktól jutottunk érdemi szakmai információkhoz a Kárpátok esztenáin folytatott pásztorkodásról és pásztorkutyázásról. Zsolt baráti kapcsolatai segítségével jutottunk el az első együttműködő partnereinkhez.

Elsőként az úz-völgyi Csinód településen élő Sepsiszéki Nagy Balázs íróval, néprajzkutatóval és családjával ismerkedtünk meg.  Együttműködésünk baráti, családi, igen tartalmas kapcsolattá nőtte ki magát néhány év alatt.

Sepsiszéki Nagy Balázs Csinód 2011.
Sepsiszéki Nagy Balázs Csinód 2011.
Sepsiszéki Nagy Balázs Csinód 2011.
Sepsiszéki Nagy Balázs Csinód 2011.

Balázs révén kerültünk kapcsolatba Böjte Csaba szentsimoni gyermektáborának vezetőjével, Kolozsvári Tiborral, akinek Tusnádon voltak már medvekergető komondorai, ismeri a fajtát, a tusnádi, gyergyószárhegyi otthonokat is komondorok őrzik.

Csikszentsimon
Csíkszentsimon, Hegedűs Csaba, Kolozsvári Tibor, Nagy András és Nagy Balázs 2014. 
Homorodalmas
Homoródalmás Vargyas-szoros Gajzágó Áron tanyája 2015.

A komondor kihelyezés újabb és újabb helyekkel bővült, komondoraink kerültek a Csíki havasok esztenájára, Hatodra, Sepsibodokra, Csernátonra, a Vargyas-szorosba, Illyefalvára, Szentivánlaborfalvára, Fitodra, Sepsiszentgyörgy határába, Árkosra, Kászonba, Katrosára, Rétyre. Mostanában Révtízfalun építünk egy teljes komondor falkát.

Hosszú lenne az összes kihelyezett kutyánk történetét végigmesélni, a pásztorok véleményét újrahallgatni felvételekről, helyette inkább egy rövid összegzéssel élek.

30 kutyát helyeztünk ki. Ezek közül olyan kutyapár is akad, amelyik évek óta falkában eredményesen dolgozik nagyragadozók által veszélyeztetett haszonállatokat őriz, szaporulatukból már visszahoztunk egy nagyon vagány kis kant. Ezt hatalmas eredménynek tartom. Jó esélye van további 6 komondorunknak különböző helyeken a jó szereplésre a pásztorok beszámolói szerint.

22 komondor kompromisszumokkal sem állta meg a helyét.

 Az okok sokrétűek, sokszor halmozottan jelentkeznek.

A valóban zord körülmények között csak a nagyon stabil idegrendszerű kutyák képesek hosszú távon kiszolgálni az állattartók igényeit. Városi kutyatartásban a fajta ősi tulajdonságainak hiányosságai kevésbé feltűnőek. Márpedig napjaink komondorának egyik legszembetűnőbb hibája a félősség és a különféle idegrendszeri torzulások. Ezek már családi kutyaként is problémát jelentenek a tartóiknak, eredeti funkcióban pedig teljességgel alkalmatlanná teszik pásztorkutyás feladatok végzésére.

Farkas
A farkasok az éjjel ezt tették a cáppal, hiába néznek egymásra komondoraink Csinód, 2014

 

A túlzott zsákmányosság, amikor a komondor a rábízott haszonállatok ellen fordul, az eleve kizárja a további alkalmazásukat, ráadásul több esetben csak évek múltán jelentkezett ez a viselkedési zavar.

 Az elcsavargás is több kutya végzetét okozta. A pásztorkutyáktól elvárható fejlett falkaösztön hiánya szintén súlyos hibájának bizonyult kihelyezett kutyáinknak.

Voltak pásztorok, akik az intelligenciát hiányolták és debil viselkedésformákra utaló történeteket meséltek.

Azt már a kihelyezéskor tudtuk, hogy kis komondoraink táplálék igénye sokkal nagyobb, főleg kölyök korban az esztenákon eredményesen alkalmazott hasonló méretű csobán kutyákhoz viszonyítva, ezért kiegészítő táplálásról mindenütt gondoskodni kellett. A tartási költségek csökkentése a fajta versenyképességének a növelését jelentené.

 A szőrzet nyírása további feladatot jelent a pásztoroknak, ez okból a kevesebb alj szőrzettel rendelkező kutyákat célszerű preferálni a továbbiakban a tenyésztésben.

 Természetesen komondoraink helytállása akkor lenne teljes, ha problémamentesen szaporodnának ín-situ, sőt az utódaik is igazolnák kiváló pásztorkutyás tulajdonságaikat. No, ettől azért egyelőre nagyon messze állunk. A kölyöknevelés, a kölyök halálozás idehaza is nagyon nagy gondja a tenyésztőknek, a fajtának, a komondorok esztenán való fajtatiszta megmaradásának ez szabott gátat. A hazai állomány szaporodási gondjait a tenyésztők nem látják be.

Figyelembe véve a hosszú éveken át konok következetességgel végrehajtott kontraszelekciós tenyésztési gyakorlatot a pásztorkutyás tulajdonságokra, kihelyezésünk eredménye halvány reménysugár lehet a fajta talpra állítására.

Eredeti körülmények között ősi funkcióban dolgozó komondor falkák nélkül nincsen tradicionális komondor, nem lesz a fajtának (csalás nélkül) sem elit állománya, sem törzsállománya és legkevésbé nucleus állománya. A tradicionális komondort pedig ebben az esetben kihaltnak kell tekinteni. 

Kíváncsian várjuk, mikor kerül sor a FM, HáGK, ETSZ és jómagunk, a MKE közös tenyésztési programjának megalkotására?

 Jónak tekintjük azt a tenyésztési programot, amely kendőzetlen megállapításokat tartalmaz napjaink komondorának munkaképességéről és a populáció genetikai helyzetéről, konkrét cselekvési tervezetet tartalmaz a fajta ősi ösztöneinek helyreállítására valamint megalapozott cselekvési programmal áll elő az egészséges populáció irányába történő elmozdulásra. A MKE kizárólagosan egy hasonló tenyésztési program megvalósításában érdekelt.

Aggodalmainknak az ad alapot, hogy eleddig sem az ETSZ, sem a felügyeleti szerv, sem HáGK, sem a magyar fajták génmegőrzésével megbízott FM munkatársai nem érdeklődtek kihelyezési programunk részletei iránt.

Góbé és Borka
Góbé és Barka a Csíki- havasokban a téli szálláson
Bendegúz
Gajzágó Áron pásztorkutyája Bendegúz, a komondor kan minden szempontból megállja a helyét a Vargyas-szorosban. Kihelyezője Fésűs Boglárka, Virányosi Hunor Magor kennel, Budapest

Budapest, 2017. október 25.

Jelen cikk kizárólagosan a PDF Alapítvány megbízásából íródott a Magyar Komondor Egyesület; Székely kihelyezési programjáról. A Program tartalmának, adatainak, képeinek, vagy e cikk további felhasználási lehetősége, mind tartalmában, mind pedig képi anyagában a Magyar Komondor Egyesület tulajdonát képezik!

Fésüs Károly, titkár
Magyar Komondor Egyesület